डिजिटल पेमेंट कॅंपेन
अ.न.फाइलचे नावलिंक
1स्थानिक वृत्त वाहिनीवर महानगरपालिका मुख्य कार्यालयात पीओएस मशीन उपलब्ध असलेबाबत माहिती लिंक उघडा
2सोलापूर महानगरपालिकेतील मुख्य कार्यालयातील पीओएस मशीनचे प्रात्यक्षिक लिंक उघडा
3सोलापूर महानगरपालिका (विभागीय क्रमांक 1 मधे पीओएस टर्मिनल्सचे वितरण) लिंक उघडा
4सोलापूर महानगरपालिका (विभागीय क्रमांक २ मधे पीओएस टर्मिनल्सचे वितरण) लिंक उघडा
5सोलापूर महानगरपालिका (विभागीय क्रमांक ४ मधे पीओएस टर्मिनल्सचे वितरण) लिंक उघडा
6सोलापूर महानगरपालिका (विभागीय क्रमांक ५ मधे पीओएस टर्मिनल्सचे वितरण) लिंक उघडा
7सोलापूर महानगरपालिका (विभागीय क्रमांक ६ मधे पीओएस टर्मिनल्सचे वितरण) लिंक उघडा
8सोलापूर महानगरपालिका (विभागीय क्रमांक ८ मधे पीओएस टर्मिनल्सचे वितरण) लिंक उघडा
अ.न.फाइलचे नावलिंक
1स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये डिजिटल भरण्याबाबत प्रसिध्दी आणि महापालिकेच्या कार्यालयांच्या डिस्प्ले बोर्डवरही याबाबत नागरिकांना सूचना फलक लिंक उघडा