Loading...

सोलापूर मनपा इतिहास व स्थापना

सोलापूर महानगरपालिका ही भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील सोलापूर शहराची प्रशासकीय संस्था आहे. महानगरपालिकेत लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सदस्यांचा समावेश असतो, त्याचे प्रमुख महापौर असतात आणि शहराच्या पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सेवा इ. चे व्यवस्थापन करतात.

सोलापूर नगरपालिका ही भारतातील सर्वात जुनी आहे, ज्याची स्थापना 1860 मध्ये झाली आणि 1963 मध्ये तिला महानगरपालिकेचा दर्जा देण्यात आला.