Loading...

सोलापूर महानगरपालिकेच्या कामाचे स्वरूप

सोलापूर महानगरपालिका ही भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील सोलापूर शहराची प्रशासकीय संस्था आहे. महानगरपालिकेत लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सदस्यांचा समावेश असतो, त्याचे प्रमुख महापौर असतात आणि शहराच्या पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सेवा इ. चे व्यवस्थापन करतात.

सोलापूर महानगपालिका अंतर्गत विविध खाते व विविध विभागांतर्गत सोलापूर शहरातील सेवापयोगी कामे व नागरिकांना विविध सेवा देण्याचे काम केले जाते त्यामध्ये नगर नियोजनासह शहरी नियोजन. आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी नियोजन. घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक कारणांसाठी पाणीपुरवठा. सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता संवर्धन आणि घनकचरा व्यवस्थापन गृहनिर्माण, शिक्षण आणि वाहतूक यासारख्या सेवा प्रदान करणे.

• • नगर नियोजन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासह शहरी नियोजन.
• जमिनीच्या वापराचे नियमन आणि इमारती आणि इतर मालमत्तांचे बांधकाम.
• आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी योजना तयार करणे.
• प्रक्रियेनुसार कर, शुल्क, आकारणे, गोळा करण्याचा अधिकार.
• घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक कारणांसाठी पाणीपुरवठा.
• सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता संवर्धन आणि घनकचरा व्यवस्थापन.
• अग्निशमन सेवा आणि आपत्कालीन मदत कार्ये सुलभ करणे.
• शहरी वनीकरण, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि पर्यावरणीय पैलूंचा प्रचार.
• दिव्यांग आणि समाजातील दुर्बल घटकांच्या हिताचे रक्षण करणे
• झोपडपट्टी सुधारणा.
• पथदिवे दुरुस्त करणे.
• शहरी गरिबी निर्मूलन.
• उद्याने, उद्याने, क्रीडांगणे यासारख्या नागरी सुविधा आणि सुविधांची तरतूद करणे .
• सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि सौंदर्यात्मक पैलूंचा प्रचार.
• दफनभूमी, अंत्यसंस्कार, स्मशानभूमी आणि विद्युत स्मशानभूमी.
• प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंध.
• जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीसह महत्त्वपूर्ण आकडेवारी.
• पथदिवे, वाहनतळ, बस थांबे आणि सार्वजनिक सुविधांसह सार्वजनिक सुविधा.
• कत्तलखाने नियमन
• PM स्वनिधी योजना राबविणे.
• प्रधानमंत्री आवास योजना / रमाई आवास योजना राबविणे.

सोलापूर महानगरपालिका ही भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील सोलापूर शहराची प्रशासकीय संस्था आहे. महानगरपालिकेत लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सदस्यांचा समावेश असतो, त्याचे प्रमुख महापौर असतात.

सोलापूर महानगरपालिकेच्या महापौर पदाची कारकीर्द: