Tender Publication
Sr.NoTender NameTender LinkStart DateEnd Date
5551बेगम पेठ जोडभावी पेठ बकरी कटाई मक्ता. Open Tender 18-06-201925-06-2019
5550जोडभावी पेठ मंगळवार बाजार येथील सायकल स्टॅन्ड मक्ता. Open Tender 18-06-201925-06-2019
5549प्र.क्र.१३ क क्रांती झोपडपट्टी मध्ये व्यंकटेश सुरम घर ते फणीबंद घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रिट करणे. Open Tender 18-06-201926-06-2019
5548प्र.क्र. १८ ड पाटील नगर बल्ला घराजवळ व इतर परिसरात कच्चा (WBM) रस्ता तयार करणे. Open Tender 17-06-201924-06-2019
5547जयभवानी प्रशालेलगत बहुउद्देशिय सभागृह वॉटर प्रुफिंग करणे . Open Tender 14-06-201919-06-2019
5546महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालय येथे क्रोकोडाईल एनक्लोजर तसेच फूटपाथची दुरुस्ती व अद्यावत करणे. Open Tender 17-06-201924-06-2019
5545जयभवानी प्रशालेलगत बहुउद्देशीय सभागृह वॉटर प्रूफिंग करणे. Open Tender 14-06-201919-06-2019
5544प्र.क्र.२४ ड टेलिग्राफ सोसायटी येथे शिवशरण घर ते ब्लॉक नं.२१ ते कुलकर्णी घरापर्यंत कॉंक्रिट रास्ता करणे. Open Tender 15-06-201921-06-2019