Tender Publication
Sr.NoTender NameTender LinkStart DateEnd Date
5548प्र.क्र. १८ ड पाटील नगर बल्ला घराजवळ व इतर परिसरात कच्चा (WBM) रस्ता तयार करणे. Open Tender 17-06-201924-06-2019
5547जयभवानी प्रशालेलगत बहुउद्देशिय सभागृह वॉटर प्रुफिंग करणे . Open Tender 14-06-201919-06-2019
5546महात्मा गांधी प्राणी संग्रहालय येथे क्रोकोडाईल एनक्लोजर तसेच फूटपाथची दुरुस्ती व अद्यावत करणे. Open Tender 17-06-201924-06-2019
5545जयभवानी प्रशालेलगत बहुउद्देशीय सभागृह वॉटर प्रूफिंग करणे. Open Tender 14-06-201919-06-2019
5544प्र.क्र.२४ ड टेलिग्राफ सोसायटी येथे शिवशरण घर ते ब्लॉक नं.२१ ते कुलकर्णी घरापर्यंत कॉंक्रिट रास्ता करणे. Open Tender 15-06-201921-06-2019
5543मेडिकल व हाय लेव्हल पंप हाऊस येथील दुरुस्ती कामे व लागणारे साहित्य पुरवठा करणे. Open Tender 14-06-201921-06-2019
5541मा.आमदार श्री. सुभाष देशमुख यांचे आ.स्था.वि.कार्यक्रम २०१८-१९ अंतर्गत प्रभाग क्र.२४ गजानन नगर येथे पिण्याचे पाईप लाईन टाकणे. Open Tender 11-06-201925-06-2019
5540प्र.क्र.२४ श्रीकांत नगर येथे संगमेश्वर दुग्धालय ते गायत्री अपार्टमेंट पर्यंत ४ इंची पिण्याचे पाईप लाईन टाकणे. Open Tender 11-06-201925-06-2019
5539प्र.क्र.२३ रामलिंग सोसायटी करपे घर ते नायडू घर व लगतचे दोन रस्त्यावर पिण्याचे पाईप लाईन टाकणे. Open Tender 11-06-201925-06-2019
5538विभागीय कार्यालय