e-Services
Sr.NoService NameWeb Link
6१५ अॉनलाईन सेवा Open Link
7तक्रार नोंदणी Open Link
8तक्रारीची वर्तमान स्थिती Open Link
9तक्रार हाताळण्याची पातळी Open Link
10आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती Open Link
11जन्म नोंदणी शोध Open Link
12म्रुत्यु नोंदणी शोध Open Link
13मालमत्ता बिल पहा व भरा Open Link
14पाणी बिल पाहणे Open Link
15ई-टेंडरींग Open Link
16एल.बी.टी. Open Link