बाहेरील महत्त्वाच्या लिंक
अ.नसेवेचे नावलिंक
1१५ अॉनलाईन सेवा उघडा
2ई-टेंडरीग उघडा
4ई-गव्हर्नन्स उघडा
5मा.महाराष्ट्र शासन उघडा
6मा.राज्य निवडणूक आयोग उघडा
7मा.नगरविकास विभाग उघडा
8मा. भारत सरकारची स्मार्ट सिटी च्या सुचनेकरीताची वेबसाईट उघडा
9मा. भारत सरकारच्या वेबसाईटवर सोलापूर शहर स्मार्ट संबंधी करावयाच्या सूचना उघडा
11म.न.पा.चे स्मार्ट सिटी संदर्भातचे Facebook Page उघडा
12परफॉर्मन्स आस्सेस्मेंट सिस्टम उघडा
13डॉ. कोटणीस स्मारक उघडा
15सोलापूर स्मार्ट सिटी प्रोपोजल उघडा
16प्रधानमंत्री आवास योजना ऑनलाइन रजिस्त्रेशन उघडा
18१० वी व १२ वी च्या स्कॉलरशिप बाबतची मा. महाराष्ट्र शासनाची वेबसाईट उघडा
19सोलापूर महापालिका निवडणूक प्रारुप मतदार याद्या उघडा
20डिजीटल इंडिया उघडा
21मतदार यादीमध्ये नाव शोधण्यासाठीची वेब साईट उघडा
22प्रोपर्टी टॅक्स सोलापूर सिटी उघडा
23सोलापूर महानगरपालिका AutoDCR उघडा
24विविध शासकीय योजना उघडा
25भारत निवडणूक आयोग उघडा